Discovering ways that show the value of the natural environment

Tool Assessor is designed to help professionals to discover products that may help them assess what the environment does for people. It is provided by the Ecosystems Knowledge Network.

As we revise Tool Assessor, we’d like to hear your experience of using products designed to help you understand what the environment does for people.

We invite you to respond to this voluntary survey. We estimate that it will take between 5-10 minutes. This survey is being distributed to the members of the Ecosystems Knowledge Network as many of our membership are current or perspective users of the types of tools included within Tool Assessor.

The survey is being administered by the Ecosystems Knowledge Network, which is receipt of funding from Defra to help revise Tool Assessor. All individual responses will be treated in confidence. Anonymised results will be shared with all respondents in a summary.

Join in our short survey here.

 

Diben yr Adnodd Asesu Adnoddau yw helpu gweithwyr proffesiynol i ddod o hyd i adnoddau a allai eu helpu i asesu cyfraniad yr amgylchedd i bobl. Fe'i datblygwyd gan Ecosystems Knowledge Network.

Wrth i ni adolygu’r Adnodd Asesu Adnoddau, hoffem glywed beth yw eich profiad o ddefnyddio adnoddau a gynlluniwyd i'ch helpu i ddeall cyfraniad yr amgylchedd i bobl.

Rydym yn eich gwahodd i ymateb i'r arolwg gwirfoddol yma. Dylai gymryd rhwng 5 a 10 munud. Mae'r arolwg hwn yn cael ei ddosbarthu i aelodau Ecosystems Knowledge Network gan fod nifer o’n haelodau naill ai’n defnyddio neu’n bwriadu defnyddio’r mathau o adnoddau sydd wedi'u cynnwys yn yr Adnodd Asesu Adnoddau.

Gweinyddir yr arolwg gan Ecosystems Knowledge Network, sy'n derbyn cyllid gan Defra i helpu i ddiwygio'r Adnodd Asesu Adnoddau. Bydd yr holl ymatebion unigol yn cael eu trin yn gyfrinachol. Bydd canlyniadau dienw yn cael eu rhannu gyda'r holl ymatebwyr mewn adroddiad cryno.

Cymraeg